Toimitusehdot

Asiakas sitoutuu noudattamaan näitä ehtoja ostaessaan tuotteita ja palveluja Metsäkylpy Suomen Internetpalveluissa.

Varausehdot

Näitä ehtoja sovelletaan vuokrattaviin ja varattaviin tuotteisiin ja palveluihin. Yhteisesti näistä käytetään nimitystä "kohde".

Varaaminen

Asiakas vastaa siitä että hän tutustuu varauskohteen/-kohteiden kuvaukseen ja ohjeistuksiin sekä varaukseen liittyviin ehtoihin.

Asiakkaan tekemä varaus on sitova siinä yhteydessä, kun tilaus-/maksuvahvistus on lähetetty asiakkaan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.

Asiakas maksaa varauksen valitsemansa maksutavan mukaisesti noudattaen maksutavan mukaisia ehtoja.

Varausjärjestelmä lähettää tilaus-/maksuvahvistuksen asiakkaan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.

Metsäkylpy Suomi ei vastaa epäonnistuneesta varauksesta vaan asiakkaan tulee viipymättä olla yhteydessä Metsäkylpy Suomeen tilanteen korjaamiseksi.

Metsäkylpy Suomi ei anna takuuta siitä, että kohde on tässä tilanteessa yhä vapaa.

Mikäli kohde ei ole vapaa, rahat palautetaan tai tilalle tarjotaan mahdollisuuksien mukaan toista kohdetta.

Peruutukset ja muutokset

Peruutuspäivä on se päivä, jona Metsäkylpy Suomi on saanut tiedon peruutuksesta.

Asiakas vastaa siitä, että peruutus on lähetetty riittävän ajoissa.

Mikäli asiakas peruuttaa varauksensa, kun varauksen alkamiseen on aikaa 30 vrk tai enemmän, peritään varauksesta toimituskulut. Toimituskulujen suuruus on 5 € (sis. alv. 24%).

Kun varauksen alkamiseen on aikaa alle 30 vrk, mutta vähintään 7 vrk, peritään 50% tuotteen/palvelun hinnasta.

Kun varauksen alkamiseen on aikaa alle 7 vrk, mutta vähintään 2 vrk, peritään 75% tuotteen/palvelun hinnasta.

Kun varauksen alkamiseen on aikaa alle 2 vrk, peritään koko tuotteen/palvelun hinta.

Alennuskoodilla varatuista kohteista peritään aina koko vuokrahinta riippumatta peruutusajankohdasta.

Omistajan oikeus peruuttaa varaus

Ylivoimaisen esteen sattuessa (force majeure) voi Metsäkylpy Suomi irtisanoa sopimuksen. Irtisanomisesta ilmoitetaan viivytyksettä kohteen vuokranneelle asiakkaalle.

Asiakkaalla on tällöin oikeus saada maksamansa maksu kokonaisuudessaan takaisin.

Force majeure -esteen takia irtisanotusta sopimuksesta asiakkaalle mahdollisesti syntyneitä kuluja ei korvata.

Vuokrakalustoa koskevat erityisehdot

Asiakkaan tulee tutustua välineistön turva- ja käyttöohjeeseen. Kalustoa tulee käyttää huolellisesti vain sille tarkoitettuun tavanomaiseen käyttöön. Vuokralleottaja sitoutuu tekemään turvallisuustarkastuksen vuokra-aikana. Vuokrakalustoa ei saa viedä maasta, eikä vuokrata edelleen. Vuokrakalustoa saa käyttää ainoastaan ehtojen sallimassa laajuudessa ja ainoastaan käyttäjän taitotasolle ja osaamiselle soveltuvissa suorituspaikoissa. Asiakas käyttää kaikkea kalustoa varusteineen aina omalla vastuullaan.

Asiakkaan tulee palauttaa kalusto välittömästi vuokrakauden päättyessä sovittuun paikkaan puhdistettuna ja muutoinkin samassa kunnossa kuin se oli vuokralle luovutettaessa. Vuokralleottajan on ilmoitettava viipymättä vuokralleantajalle, mikäli palautus viivästyy. Vuokralleantajalla on oikeus periä ylimenevältä ajalta 50% korotettu vuokra, mikäli muuta ei ole erikseen sovittu.

Asiakas on velvollinen korvaamaan vuokrauskalustolle vuokra-aikana huolimattomasta tai virheellisestä käsittelystä ja puutteellisesta huollosta aiheutuneet vahingot ja kustannukset. Asiakas on velvollinen korvaamaan vuokra-aikana tuhoutuneen tai kadonneen kaluston sen uushankinta-arvoon. Asiakas vastaa kuljetus-, turvallisuus- ja muiden määräysten noudattamisesta. Asiakas on velvollinen ilmoittamaan kaikista välineissä lmenevistä vioista vuokralleantajalle välittömästi.

Vuokralleantaja vastaa kaluston normaalista kulumisesta aiheutuvista korjaustoimenpiteistä. Vuokralleantaja ei vastaa kaluston käytöstä tai rikkoutumisesta vuokralleottajalle mahdollisesti aiheutuvista välillisistä tai välittömistä kustannuksista tai vahingoista. Vuokralleantaja ei sitoudu toimittamaan rikkoutuneen vuokrauksen kohteen tilalle uutta laitetta, eikä korvaamaan työn keskeytymisestä aiheutuneita välillisiä tai välittömiä kustannuksia.

Vahinkojen korvaukset

Asiakas on velvollinen korvaamaan Metsäkylpy Suomen vahingon, jonka hän on aiheuttanut kohteelle. Varaaja on vastuussa myös muista kohteessa vierailevista henkilöistä sekä heidän aiheuttamastaan vahingosta varauksen aikana.

Metsäkylpy Suomi ei korvaa luonnonolosuhteista, kuten hyönteisistä, eläimistä, kelirikosta tai odottamattomista säänvaihteluista asiakkaalle mahdollisesti aiheutuvaa haittaa tai kuluja.

Valitukset

Mahdolliset valitukset on aina tehtävä mahdollisimman nopeasti aiheen ilmaannuttua.

Mikäli asiaan ei saada tyydyttävää ratkaisua tai siihen liittyy korvausvaatimus, tulee valitus lähettää kuukauden kuluessa vuokra-ajan päättymisestä kirjallisesti.

Metsäkylpy Suomi pyrkii käsittelemään valituksen mahdollisimman nopeasti kuitenkin enintään kuukauden kuluessa.

Jos asiakas ja Metsäkylpy Suomi eivät pääse yhteisymmärrykseen, asiakas voi saattaa riita-asian kuluttajavalituslautakunnan käsiteltäväksi.

Toimitusehdot

Sopimuksen syntyminen

Sitova kauppasopimus tulee voimaan, kun tilaus on vahvistettu (tilausvahvistus/maksuvahvistus).

Tilausvahvistus/Maksuvahvistus toimitetaan asiakkaalle sähköpostitse.

Kaupan peruutus ja palauttaminen

Tuotteilla on kuluttajansuojalain mukainen 14 päivän palautusoikeus.

Palautusoikeus on voimassa vain, jos tuote on alkuperäistä vastaavassa kunnossa.

Myös mahdollisen tuotepakkauksen on oltava myyntikelpoinen.

Ole yhteydessä myyntiin tarkempien palautusohjeiden saamiseksi.

Palautusoikeus ei koske kaiverrettuja eikä muita yksilöllisiä tuotteita, majoituspalveluja, ravintolapalveluja tai muita tietyksi ajankohdaksi sovittuja vapaa-ajan palveluja.

Tuotetakuu

Noudatamme valmistajan tai maahantuojan määrittelemiä takuuehtoja.

Toimitus

Toimituskulut sisältävät posti- ja pakkauskulut. Voit katsoa toimituskulut valittuasi ostoskorin maksuja toimitustavan.

Maksuehdot

Metsäkylpy Suomi soveltaa palveluissaan luotettavia ja turvallisia maksuvälitystahoja.

Metsäkylpy Suomi ei tallenna pankkiyhteys- tai luottokorttitietoja missään vaiheessa.

Asiakas sitoutuu noudattamaan valitsemansa maksutavan mukaisia ehtoja.

Maksaminen

Metsäkylpy Suomen laskulla (Yrityksille ja yhteisöille)

Lasku on vain yritysten ja yhteisöjen käyttöön.

Lasku on maksettava laskuun merkittyyn eräpäivään mennessä.

Mikäli varattavan kohteen tai tuotteen laskua ei ole maksettu eräpäivään mennessä, tilaus poistuu ja kohde palautuu takaisin kauppaan.

Verkkokaupan maksuvälittäjänä toimii Maksukaista (Paybyway Oy, y-tunnus 2486559-4), joka on rekisteröity Finanssivalvonnan ylläpitämään maksulaitosrekisteriin. Tiliotteella ja laskulla maksun saajana näkyy Maksukaista / Paybyway Oy. Maksukaista välittää maksut verkkokauppiaalle. Maksaminen on turvallista, sillä kaikki maksutapahtumaa koskevat tiedot välitetään salattua yhteyttä käyttäen niin ettei kukaan ulkopuolinen taho näe maksutapahtuman tietoja. Kauppa syntyy verkkokaupan asiakkaan ja verkkokaupan välille. Verkkokaupan vastuulla ovat kaikki kauppaan liittyvät velvoitteet. Paybyway Oy, y-tunnus: 2486559-4 Laserkatu 6 53850 Lappeenranta Puhelin: 029 300 5050 Sähkösposti: asiakaspalvelu@maksukaista.fi

Mikäli maksutapahtumaa ei ole saatettu onnistuneesti loppuun tilaushetkellä, Metsäkylpy Suomi ei käsittele tilausta.

Yleiset ehdot

Verkkopalvelussa esitetyt hinnat ovat arvonlisäverollisia. Sovellamme majoituskohteissa dynaamista hinnoittelua. Hinnat ovat riippuvaisia ajankohdasta ja vaihtelevat kuukausittain, viikoittain ja päivittäin.

Myymme tuotteita täysi-ikäisille yksityishenkilöille sekä yritysasiakkaille.

Pidätämme oikeudet hintojen muutoksiin.

Asiakas vastaa antamiensa tietojen oikeellisuudesta.

Metsäkylpy Suomella on oikeus käyttää ja luovuttaa rekisteröityjä osoitetietoja suoramainontaan, etämyyntiin ja muuhun suoramarkkinointiin sekä markkina- ja mielipidetutkimuksiin ellei asiakas tätä kiellä. Kiellon voi tehdä ehdoissa mainittuihin yhteystietoihin.

Pidätämme oikeuden muuttaa toimitusehtojamme. Asiakkaan on ennen tilaustaan tutustuttava kulloinkin voimassa oleviin toimitusehtoihin.

Luotu: 29.1.2018, Päivitetty 15.3.2021